คนไร้กรอบ ขอบไร้ผล

เมื่อไม่มีขอบมาจำกัด…มุมมองโลกของเราก็กว้างขึ้น
ชีวิตที่ลงตัวทุกมุมมอง.. ในแบบที่เราเป็น

ทุกสิ่งมันอยู่ที่เรา..คิด
ทุกอย่างมันอยู่ที่เรา..ทำ
ทุกความฝันมันอยู่ที่เรา..สร้าง

ในความหลากหลาย..ของระบบ
คนย่อมคิดได้แค่ในระดับของตน..เสมอ
และมักคิดว่านั่นใช่..นั้นถูก
ตามมุมมองของตัวเพียงฝ่ายเดียว

แต่นั่นจะใช่สิ่งที่เหมาะสมจริงหรือไม่
ตัวเราเท่านั้นที่จะรู้จริง…
และในหลายๆ ครั้ง เมื่อเรารู้ความจริงมันก็สายเกินไป

ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้น ในทุกยุคทุกสมัย
จึงไม่ใช่เรื่องแปลก..ที่จะมีคนแค่บางส่วนของโลกเท่านั้น
ที่จะก้าวหน้าไปได้ตลอดรอดฝั่ง..
จนถึง..วันที่ความฝัน..ที่มีนั้นเป็นความจริง

– copas –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s