copas

– Copas –

เป็นเพียงผู้จารึก…
สิ่งต่างๆ ที่หลอมรวมเรื่องราว ผ่านยุค ผ่านสมัย ผ่านมิติ
แล้วกระตุกต่อมคิด ต่อมกิเลส เล่ห์กลมายา แห่งกลเกมแห่งชีวิต

พลิกให้เป็นปาฏิหารย์..ถ้าคิดได้ ทำตามเป็น
ทุกสิ่งล้วนปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้เสมอ

เพียงเปิดตา ค้นหา อ่านดู ตรึกตรองแล้วลองทำ

ชีวิตเป็นสมบัติเดียวที่ทุกคนมี
จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง