Novel

ความน่าอัศจรรย์ต่างๆ ในชีวิตจริง ที่มนุษย์ไม่สามารถยอมรับได้
มักออกมาอยู่ในรูปแบบของนวนิยายเสมอ

หลายเรื่องราวถูกถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่น
หลายเรื่องราวเกิดขึ้นจริงในชีวิต
หลายเรื่องราว..เกินกว่าจะบอกให้เข้าใจได้

ตัวหนังสือ..จึงเป็นการสื่อสารที่ดี
สำหรับจินตนาการเสมอ

เพราะในหลายๆ สิ่งก็จริงเกินกว่าจะจินตนา…

– copas –