ที่เราเป็น..เป็นเพราะเค้า เรา หรือ ใคร

บนโลกใบนี้..
ระหว่างคนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย
คนแบบไหนเราเจอเยอะกว่ากัน???

คนส่วนมาก..ดำเนินชีวิตตามกิเลส
จึงเป็นธรรมชาติที่ว่า..คนส่วนมาก
จึงมองทุกอย่างตามที่ตน  หล่อหลอมมา Read more